Tak tomu bylo i v letošním roce. Ten letní byl v měsíci září, a vánoční nyní 17. prosince. Koncert se nesl v duchu vánoční hudby z Čech i Rakouska. Jmenovité obsazení účinkujících přilákalo mnoho zájemců a na mnohé se z důvodů omezené kapacity koncertních prostor v zámku nedostalo. Vždyť již jméno hudebníka Felixe Slováčka uvedené na pozvánce dávalo tušit, že to bude koncert neobvyklý. Sličná hosteska v podobě místní obyvatelky paní Vávrové nejen že každého s úsměvem přivítala, ale osobně uvedla až na konkrétní přidělené místo.

Koncert se konal ve schodišťové hale prvního patra zámku před kaplí sv. Bruna, tento prostor zajišťoval i krásnou akustiku a důstojné prostředí pro vystupující umělce.

Jisté překvapení, které organizátoři koncertu a majitelé zámku rodina Erkinger-Hancvencl pro posluchače uchystali, bylo, že hudebníkem avizovaným v pozvánce (kromě dalších) nebyl známý saxofonista Felix Slováček, jak si mnozí návštěvníci koncertu představovali, ale jeho syn, nositel téhož jména, hrající zde na klarinet. Rovněž sólistka Karolína Žmolíková, studující Janáčkovu AMU v Brně, která nadchla posluchače svým čistým sopránem, je dcerou známého televizního moderátora a průvodce televizních pořadů při cestování po Česku Václava Žmolíka, který byl koncertu též přítomen. Na klavír skvěle doprovázela všechny skladby studentka AMU Gabriela Dostálová.

Hrály a zpívaly se tradiční vánoční koledy, ale také skladby klasických autorů - G. F. Händela, C. Debussyho a dalších. Klarinetista Felix Slováček junior nezapřel hudební nadání rodiny a sólové skladby předvedl s klarinetem stejně bravurně, jako umí hrát na saxofon jeho otec. Pro zpestření zámecký pán dr. Hancvencl přednesl ve svérázné hovorové rakouské němčině humornou povídku, jak Jiří Příhoda z Čech, jako jeden ze tří králů, přinesl Ježíškovi do Betléma jako dar olomoucké tvarůžky, jejichž specifickou rozkládající se vůni nikdo nemohl definovat a přiváděla okolostojící pastýře do rozpaků.

Na závěr byl ve vstupní hale zámku a přilehlých místnostech přízemí podáván svařák, vánočka, cukroví, a vůně purpury oznamovala, že Vánoce již byly opravdu za dveřmi. A z toho milého zámeckého prostředí a teplíčka se v pozdních večerních hodinách opravdu nikomu nechtělo do venkovního větrného prostředí.

Rodině Erkinger-Hancvencl za krásný hudební večer na zámku děkujeme.⋌Vladimír Turek
.