Knihovnice: Jitka Šidáková
E-mail: knihovna.sobcice @centrum.cz
Www stránky http:// www.knihovnasobcice.wz.cz
Výpůjční doba: středa 14 – 19 hodin
Internet pro veřejnost: středa 14 – 19 hodin

Umístění knihovny: samostatná místnost v budově obecního úřadu
Obecní úřad Sobčice: http://www.sobcice.net
Knihovna v Sobčicích je otevřena každou středu od 14 do 19 hodin. Odpoledne přicházejí nejmenší děti. Loni jsme měli pět nových čtenářů, které jsme společně s jejich rodiči a ostatními staršími dětmi pasovali na čtenáře místní knihovny.

Co se týče činností, které v knihovně podnikáme, jsou to různé drobné hry, někdy na počítači jindy kvízy, tajenky a doplňovačky. Velmi oblíbené jsou CD Čtyřlístku. Hexagon – v tom pořádáme turnaje. Máme zásobu vymalovánek. Vyrábíme si různé drobné dárečky. Spolupracujeme při výzdobě sálu na karneval. Máme papírové divadlo a to využíváme k soutěžím ve vyprávění pohádek, hádanek. Také používáme nástěnku ke kreslení plakátů. Napsali jsme si knihu U nás. Je to vyprávění o naší vesnici. Připravujeme plakáty na všechny akce, které jsou v obci pořádány pro děti.

Navečer z knihovny odcházíme dle potřeby. Mnohdy se stane, že společně se čtenářem hledáme informace pro seminární práce z oblasti historie obce, různých literárních žánrů s ohledem např. na životní prostředí, zdravotnictví, výtvarné umění apod.

Pro studenty máme vytvořenou knihovnu doporučené literatury k maturitě z českého jazyka a literatury. Navzájem se pomocí SMS zpráv domlouváme, kdy je požadovaná kniha vrácena. V blízké budoucnosti spustíme na stránkách knihovny elektronický katalog s možností zamluvit si jednotlivé romány. Zatím používáme lístečkový systém. Vynikajícím pomocníkem je služba MVS, kdy si můžeme objednat ze Státní vědecké knihovny v Hradci Králové knihy, které nemáme ve fondu.

Dospělým čtenářům knihy vybírám osobně. Za všechna ta léta už čtenáře znám, a tak nabízím knihy podle zájmu. Speciálně vybírám z výměnného fondu pro jednotlivé čtenáře. S knihovnou v Jičíně je velmi dobrá spolupráce, že si lze knihy jak vybrat, tak i objednat. Pokud jsou zrovna požadované tituly půjčené, zarezervuji je pro naši knihovnu. Občas je některý čtenář nemocný; není problém knihy poslat po nejbližším sousedovi anebo je donést.
Společně si v knihovně vytváříme místo pro přátelská setkání, vzájemnou pomoc a kamarádství.

Spolupracuji také s obcí na všech akcích pro děti i dospělé. Vše podstatné si můžete přečíst na našich stránkách: www.knihovnasobcice.wz.cz.
Jitka Šidáková – knihovnice