Knihovnice: Vendula Plachá
E-mail: knihovna.slavhos tice@seznam.cz
Výpůjční doba sobota: 8.30 – 9.30 hodin

Internet pro veřejnost: pondělí 17 – 19 hodin,dále kdykoliv na požádání
Umístění knihovny: zasedací místnost v budově obecního úřadu
Obecní úřad Slavhostice http://www.slavhostice.e-obec.cz

V budově Obecního úřadu Slavhostice v zasedací místnosti se nachází místní knihovna, která byla pro tyto účely vybavena novým nábytkem. Knihy jsou zde uloženy v uzamykatelných skříních, ke kterým je čtenářům umožněn přístup každou sobotu od 8.30 do 9.30 hodin.

Knihovnice Vendula Plachá eviduje ročně okolo devíti procent čtenářů z počtu obyvatel. Půjčovna disponuje více než 300 svazky knižního fondu a nadto ještě využívá výměnných souborů Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, které jsou sem dováženy dvakrát ročně.

Informační služby jsou zajištěny přístupem na internet, který je možno bezplatně využít každé pondělí od 17 do 19 hodin. Pro starší či tělesně postižené občany je možnost zařídit donášku knih domů. Tato služba funguje na požádání.
⋌Lenka Knapová