Knihovnice: Jaroslava Krupičková
E-mail: knihovna.slatiny@centrum.cz
Www stránky http://www.knihovnaslatiny.webk.cz
Výpůjční doba pondělí: 17 - 20 hodin
Internet pro veřejnost pondělí: 17 - 20 hodin

Umístění knihovny: samostatná místnost v budově kulturního domu
Obecní úřad Slatiny http://www.slatiny.unas.cz

Nastal zimní čas, kdy se každý čtenář rád uchýlí domů, do tepla s pěknou knížkou v ruce. Tímto bych chtěla seznámit s naší knihovnou.
Místní knihovna ve Slatinách je umístěna v Kulturním domě ve Slatinách. Zřizovatelem je Obecní úřad ve Slatinách. Máme zde k dispozici několik set vlastních knížek s krásnou i naučnou literaturou. Dvakrát do roka využíváme výměnný fond z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně.

V roce 2004 byla knihovna přemístěna do větších prostor, vybavena novým nábytkem a veřejně přístupným internetem. Jeho používání je zdarma. Zdejší internet nemá mnoho návštěvníků, jelikož počítač a internet se ve většině domácností stal samozřejmostí.

Výpůjční doba v naší knihovně je každé pondělí od 17 do 20 hodin. Malí i velcí čtenáři si mohou vybrat z mnoha zajímavých titulů. Čtenářskou obec u nás tvoří hlavně děti, z dospělých potom dívky a ženy. Každoročně s blížícím se koncem školního roku, když prvňáčkové dočtou slabikář, přijdou s paní učitelkou Dášou Zachovalovou a zaregistrují se za čtenáře do naší knihovny. Potom už docházejí sami nebo s maminkami a tatínky. Členství a vypůjčování knih je bezplatné. Žáčkové ze slatinské školy se také účastní akcí, které vyhlašuje Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. Jsou to šikovné děti pod vedením zdatných pedagogů.

Naše knihovna byla v r. 2009 automatizována a začala nabízet elektronické služby. V současné době zpracováváme náš knižní fond do on-line katalogu.
Chtěla bych také poděkovat za vstřícnost a spolupráci pracovnicím Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Myslím si, že kniha by měla být (a doufám, že to tak je) přítelem každého člověka.

Vše podstatné o našem zařízení se můžete dočíst i na našich webových stránkách: www.knihovnaslatiny.webk.cz⋌ Jaroslava Krupičková