Dřevěná soška Jivínského Štefana, vyrobená manžely Lhotákovými, byla předána už pošestnácté. Získalo ji Karmelitánské knihkupectví U Ignáce v Jičíně, zastoupené   Bohuslavou Korbelářovou. Za dlouhodobý kulturní počin převzala cenu Dagmar Faměrová, jedna z organizátorek festivalu mluveného slova a českého jazyka Šrámkova Sobotka, který se letos uskuteční již po šestapadesáté.

Volba poroty

První počin byl vybrán losem  ze 139 nominací, cenu za dlouhodobé zásluhy volila porota.

Ve sváteční odpoledne přivítal hosty Bohumír Procházka a  starosta obce Slatiny Jiří Cerman.

Moderátorského úkolu  se ujali Kryštof a Michal, žáci zdejší základní školy. Jejich průvodcování pořadem  rozhodně publikum pobavilo.
Na pódiu zazpívali místní školáci.  „Naše písnička je taky o buchtách. Naše maminky pro vás nějaké napekly, tak si nechte chutnat,“ upozornili  hoši za mikrofonem na připravené pohoštění. „Náš pan ředitel, taky Prochor, ale mladší, vám představí naši školu a obec,“ upozornili vzápětí přítomné.

Ředitel školy Martin Procházka pak prezentoval  zdejší málotřídní  školské zařízení s třiceti žáky i všechny jeho aktivity.
Představil také slatinské spolky – Myslivecké sdružení Kamčatka a místní hasiče.

Bohumír  Procházka návštěvníkům připomněl, že  Jivínský Štefan má také své webové stránky, o které pečuje Oldřich Suchoradský i svoji kroniku, která zrovna putovala po sále.

Odpolední program zpestřily svým vystoupením  také mažoretky i prckové z milíčeveské mateřské školy. O hudební doprovod se postaral  ředitel velišské základní školy Jan Jiterský. Hlavním smyslem štefanského snažení je získat přehled o všech bohulibých kulturních aktivitách na okrese, pozvat  lidi na setkání a  poděkovat jim.

Cena (dřevěná soška) se uděluje každoročně 25. února ve dvou kategoriích za počin uplynulého roku a za zásluhy dlouhodobé.

O oceněných

O pár slov jsme v závěru požádali oceněné. Bohuslava Korbelářová byla viditelně zaskočena. „Jivínský Štefan je pro mne oceněním  všech akcí v Jičíně i Nové Pace. Především děkujeme lidem, že k nám do knihkupectví chodí  a  díky jim může prodejna existovat. Nabízíme knížky, mešní víno, klášterní produkty, které zahrnují bylinkové sirupy a likéry, vyráběné podle starých osvědčených receptur.“

Dagmar Faměrová, organizátorka festivalu Šrámkova Sobotka, poděkovala za uznání a připomněla všem začátky akce. Počátky  myšlenky vzniku festivalu jsou spjaty jednak s předválečnými letními divadelními slavnostmi v Sobotce, jichž se Šrámek účastnil jako autor, a jednak s letní přehlídkou amatérských divadelních souborů pořádanou místním patriotem MUDr. Aloisem Kafkou v létě 1947.

Seznam laureátů od roku 1996:
1996 – KLAN – Kacákova Lhota , Zdena  Vaškovová – Hořice, Martin Zajíček a K klub – Jičín
1997 – Ivo Chocholáč a spol – N. Paka, Jan Macák a Větráci – Kopidlno, Eva Bílková, Lenka Šoltysová
1998 – Pavel Charousek – Turnov, J. K. Tyl – Hořice, Vladimír  Úlehla – Jičín
1999 – Hořeňák – Lázně Bělohrad,  Eva Bílková – Staré Hrady, Jaromír  Gottlieb – Jičín (předal A. Hlavatému) , prochor – mimo hlasování poroty
2000 – Milan Roček – Jičín, K. Macounová a J. Pospíšilová – Libošovice (losováním)
2001 – J. Řezníček a divadlo Martínek Libáň,  Z. Chalupa – K klub Jičín (los)
2002 – Oskar Teimer – Černín,  Veronika Kuříková – Nová Paka (los)
2003 –Irena Škodová – Libáň,  K – klub Jičín (los)
2004 – Věra Rychterová,  OS Lodžie Jičín (los)
2005 – Jivínský Štefan,  OS Zebín (los)
2006 – Vladimír Úlehla, Štěpánka Fléglová – Hořice (los)
2007 – Oldřich Suchoradský – Mlýnec, Novopacké sklepy – NP (los)
2008 – Blažena Zatloukalová – Hořice , Milan Ertl – Hořice (los)
2009 – Miloslav Bařina – Nová Paka, Josef Teichman – Železnice (los)
2010 – ERBEN-divadelní soubor, Miletín, Občanské sdružení Stezka Češov – Veselí