Adresa: Radim, 507 12
Knihovnice: Jarmila Adolfová
E-mail: radimujicina@ seznam.cz
Webové stránky: http:// www.knihovnaradim.webk. cz
Výpůjční doba: úterý: 17 - 18 hodin.
Internet pro veřejnost: čtvrtek: 17 - 18 hodin.

Umístění knihovny: samostatná místnost v budově sousedící s obecním úřadem
Zřizovatel: Obecní úřad Radim, http://www. obec-radim.cz

Knihovna je umístěna v budově Kampeličky ve středu obce. Její fond vykazuje v současné době 151 svazků. Čtenáři si ale půjčují zejména knihy z výměnných souborů Knihovny V. Čtvrtka v Jičíně, které jsou sem pravidelně dováženy.

Knihovnicí je zde čtvrtým rokem Jarmila Adolfová. Za jejího působení byla knihovna přestěhována a vybavena novým zařízením. Od r. 2007 byla plně automatizována a na svých stránkách: www.knihovnaradim.webk.cz má k dispozici mimo jiné i on-line katalog.Knihovnice pořádá kulturní akce převážně pro místní děti. Jako například v březnu se zde konalo poprvé slavnostní „Pasování na čtenáře“ v rámci Března měsíce čtenářů. Akce byla zahájena v 16 hodin zazvoněním zvonečku a ředitelka MŠ a ZŠ v Radimi Mgr. Alena Hančová přivítala přítomné a představila celý průběh programu. Místní prvňáčci se ve škole právě naučili všechna písmenka abecedy a od tohoto dne již mohou číst knihy. To prokázali malou zkouškou, kdy měli přečíst text z pohádky „O Budulínkovi“. Všichni dokázali, že se celých sedm měsíců pilně učili a mohli být pasováni na čtenáře. Toho se ujala Královna pohádek – Jarmila Adolfová, knihovnice.

Její království se nachází hned vedle obecního úřadu, kde se celá slavnost konala. „Královna“ nejprve přečetla pasovací formuli, při které děti slíbily, že budou ochraňovat knížky, a poté bylo všech devět žáčků první třídy postupně pasováno na čtenáře. Od knihovnice všichni dostali průkazku do knihovny, od obecního úřadu drobné dárky, od paní učitelky medaili s velkou jedničkou ze čtení a od „skřítka Hajaji“ knížku, kterou budou později ve škole společně číst.

Poté k dětem a rodičům promluvila starostka Zdena Brixová o tom, jak je čtení důležité. Nakonec Hajaja přečetl dětem pohádku. Celou slavnost ukončilo zvonění zvonečku a děti si v doprovodu rodičů šly půjčit knížky.

Na přípravách této akce se podílela i Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně, která poskytla rekvizity a metodickou i praktickou pomoc. Pasování se v Radimi konalo poprvé, neboť v letošním roce se sešlo více prvňáčků, než tomu bylo v minulých letech. Radimská knihovna se tak připojila k několika dalším v našem regionu, které tuto akci pro své děti uskutečňují.⋌Lenka Knapová