Malé i velké návštěvníky přilákala luštitelská soutěž s obrázky. Všichni si tu mohli ověřit svoje znalosti o přírodě a získat i úplně nové poznatky.

V zahradě si prohlíželi vajíčka skokanů i ropuch, pozorovali čolky obecné a horské při svatebních tancích, spatřili skokana štíhlého i slepýše křehkého, objevila se tu i metrová užovka obojková. Čtyři venkovní terária jsou již obydlená, v letošní sezóně k nim přibudou další.

Muzeum přírody Český ráj nabízí veřejnosti zajímavé exkurze s environmentálními náměty v rámci programu Opal vytvořeného za finanční podpory SFŽP a MŽP a spolufinancované projektem Kapka21. ⋌(MPČR)