Toto datum sice nebylo zvoleno záměrně, ale náhodou číslice odpovídají právě výročí.

Při pietním aktu u pomníků u Muzea přírody Český ráj a následné bitevní ukázce na přilehlé louce účinkovalo čtyřicet členů tradičních historických jednotek a dvacet členů pěveckého sboru Hlas.

Už dopoledne se vydali vojáci i civilisté ke třem menším pomníčkům v obci Prachov položit květy karafiátů. Slavnost zahájil svým vystoupením smíšený pěvecký sbor Hlas z Nové Paky pod vedením sbormistryně Mgr. Aleny Lelkové. Major Oldřich Krsek seznámil přihlížející s příčinami, průběhem a následky prusko - rakouské války v roce 1866 a zaměřil se zejména na bitvu u Jičína. Představil přítomné zástupce tradičních historických jednotek a jejich uniformy a zbraně. V provedení sboru Hlas zazněla rakouská hymna tak, jak se zpívala v roce 1866, následovala česká hymna. Po dekorování praporů jednotek stuhami byly položeny k oběma pomníkům kytice a zazněla čestná salva z pušek i z děla.

Na louce v Prachovském sedle pak návštěvníci sledovali vojáky „v akci“. Louku bránili hraničáři, polní myslivci a rakouská pěchota, z lesa útočili Prušáci. Boj byl sváděn i o dělostřelecké postavení a dělo se ozývalo opravdu pořádně. Závěr patřil prohlídce muzea s novou výstavou nazvanou Vzpomínkové akce na rok 1866 ve fotografiích.

V průběhu dne měli návštěvníci možnost si zakoupit publikace a DVD s tematikou roku 1866 a získat podpisy jejich autorů. Samozřejmě nechybělo ani občerstvení, k dobré náladě všech přispělo krásné počasí i nadšení účinkujících.

A pro ty, kteří snad nestihli přijít do Prachovského sedla, tu je dobrá zpráva.

Milovníci historie, příznivci pěkných fotografií i další zvídaví budou mít možnost v červnu navštívit v jičínském K-klubu výstavu Válka roku 1866 ve fotografiích připravenou z nejlepších snímků Petra Lazurky pořízených v Jičíně a nejbližším i vzdálenějším okolí právě při akcích pořádaných k roku 1866. ⋌ MPČR