Jsou tu k vidění betlémy Jiřího Škopka doplněné mnoha Škopkovými pohlednicemi, Pražské jesličky Josefa Weniga vydané před 60 lety i ty nejnovější, masajský betlém, drobné betlémy v zahradě a mnoho dalších.

Vánoce v Žabím ráji jsou obohaceny ozdobami ze soutěže O nejzajímavější vánoční ozdobu. První a třetí cena odejde do Prahy, druhé místo získaly ozdoby Dany Řehákové z Jičína vyrobené ze šišek. (MPČR)