Ten pro občany Popovic a obyvatele okolních obcí zajistil osadní výbor ve spolupráci s kulturním odborem městského úřadu Jičín, zač mu organizátoři děkují a věří, že se společně podaří zajistit další akce.

Velmi hodnotný zážitek z barokní vánoční hudby byl připraven souborem Literácy z Jitčín pod vedením Michaela Pospíšila, který rozezněl i místní kostelní varhany. Na závěr koncertu zařadil soubor několik známých koled, aby měli i diváci možnost připojit se ke zpěvu.

Předseda osadního výboru Luboš Živnůstka se svou manželkou zajistili pro přítomné typické vánoční občerstvení, které nejen zahřálo, ale i rozveselilo. Opět nás organizátoři z Popovic přesvědčili o tom, že se dá připravit i za skromných podmínek celá řada programů, jako tomu bylo i v uplynulém prosinci. Vždyť jen za ten měsíc se zde uskutečnilo pět hodnotných kulturních a sportovních akcí, na nichž se podíleli sportovci obou místních sportovních oddílů, členové osadního výboru i občané.

Již nyní plánují a připravují nejen každoroční sportovní nebo kulturní pořady, ale přemýšlí o tom, jaké nové uspořádají. K nim, ale i dalším záměrům směřujícím ke zlepšení prostředí a vzhledu obce, popřejme vytrvalost a cílevědomost v jejich práci i v tomto roce 2012. ⋌ (ulr)