Celkem čtyři nové přírůstky přišli přivítat žáci Mateřské školy ve Veliši, a to krásnou kulturní vložkou za vedení ředitelky Jitky Votýpkové a paní učitelky Jitky Rejfové.

Nové občánky přivítal starosta městyse Jaroslav Petržilka a popřál dětem i rodičům hodně zdraví a štěstí při výchově dětí.