V devadesátých letech jsem oslovil pana prezidenta Václava Havla a požádal ho o tak vzpomínku pro anketu časopisu Skaut – Junák.

On býval v klukovských letech po druhé světové válce na letních skautských táborech. Mezi bratry měl přezdívku Chrobák.

Jeho dopis uchovávám jako klenot s osobní korespondencí. Hluboká lítost mě pohlcuje nad odchodem brášky…
Píďa – Miroslav Procházka z Pecky

Věnování do skautské kroniky:

Havlovo věnování.