Knihovnice Stáňa Benešová ze zákulisí akce prozrazuje: „Přespalo u nás 23 dětí. No, je pravda, že některé si ještě v půl čtvrté ráno tiše šuškaly, ale to je asi to nejlepší. Pak se jim moc nechtělo ze spacáků, ale bez milosti musely vstávat, protože je čekala ještě spousta práce.“

Večer před spaním se museli všichni vypořádat se vstupním kvízem, čekalo je divadlo (opět přijelo SIRO – Šílení rodiče z Bělohradu zahráli dětem příběh z Radovanových radovánek), děti vyráběly masky, s kterými později samy hrály pohádky, které si vymyslely.

„Museli jsme zvládnout i stezku odvahy, ta byla zatroleně těžká a na různých místech číhala strašlivá strašidla, ale to jsme taky zvládli. Přišli se nám představit i tři spisovatelé – Božena Němcová, Karel Čapek a Josef Lada. Nechybělo samozřejmě ani čtení. Do půl druhé jsme dětem předčítali z knihy Paní Láry Fáry do úplného vyčerpání nás i dětí. A ráno nám ještě naši knihomůlci, kteří nás celou dobu pozorně pozorovali, připravili překvapení v podobě kreslené soutěže. Bylo toho prostě moc – úkolů i zážitků a už se těšíme na Noc s Andersenem 2009,“ doplňuje hlavní organizátorka akce.