Dílo, které předznamenává Haydnovu a především Mozartovu hudbu, objevila novopacká sbormistryně Marie Čančíková (jako podklad ke své závěrečné studijní práci na ped. fakultě Univerzity Karlovy) v několika hudebních archivech, doslova dešifrovala notu po notě staré zažloutlé party do soudobé notace a kromě podrobného rozboru skladby se rozhodla ji živě představit dnešnímu posluchači.

Spojila dva smíšené novopacké sbory Hlas a Vodopád, mezi kolegy a přáteli - profesionály i amatéry - našla nadšené sólisty a instrumentalisty a na nesčetných, z počátku úmorných zkouškách všechny stmelila v jedno velké koncertní těleso. Nadšení zvítězilo nad dosavadní nezkušeností provozovat takto náročnou oratorní hudbu.

My si ji teď můžeme poslechnout v sobotu 19. dubna v 19 hodin v kostele sv. Mikuláše v Nové Pace, hned další den, v neděli 20. dubna v 16.30 hodin v děkanském chrámu sv. Vavřince ve Vrchlabí a pak ve středu 30. dubna v 17 hodin v Českém muzeu hudby v Praze v Helichově ulici na Malé Straně.
Především Nové Pace, městu s dávnou hudební a výtvarnou tradicí, děkujeme za realizaci této krásné myšlenky a těšíme se, že se tu podobnými vynikajícími kulturními akcemi budeme moci těšit i v časech budoucích. Milan Uherek