„Tyto koncerty mají dvojí význam. Naši žáci se učí vystupovat na veřejnosti, a ta sleduje. co umějí,“ řekla v úvodu moderátorka J. Hartmanová.
Převážně svým rodičům, prarodičům a sourozencům se zde představilo celkem šestnáct mladých interpretů ve hře na piano, flétny a housle, od těch nejmladších, navštěvujících nižší postupové ročníky, kteří interpretovali kratší a jednodušší skladby, až po jejich starší spolužáky z vyšších tříd.

Jejich vystoupení byla vyvrcholením celého koncertu, ať již se jednalo o Bachovo Preludium d-moll nebo Debussyho Svit luny, v podání Kristýny Šulcové na klavír nebo houslové trio ve složení Martina Včeláková a Jaroslav Moravec spolu s učitelkou Andreou Jiskrovou, které posluchače oslovilo skladbou Rondeau od H. Purcella. Snímky z koncertu na našem webu. ⋌ Míla Pour