Jiří Hylmar, který byl za své skautství v 50. letech vězněn v jáchymovském lágru, v rozhovoru s redaktorkou televize mluvil o svém otřesném zážitku, kdy viděl zastřelení jednoho spoluvězně.

„V létě 1956 v Jáchymově, ve Vykmanově, stály kromě velitelských objektů ústřední nemocnice, vyšetřovačky StB zvané mukly Sing-Sing, objekty tábora C, ještě dva samostatné lágry, což byly jednoduché přízemní dřevěné baráky. Jeden sloužil jako transportní, kterým procházely skupiny odsouzených, přijíždějící z vnitrozemí na Jáchymovsko a Slavkovsko, druhý byl nazývaný výstupní, kde byli soustřeďováni vězni asi týden před ukončením výkonu trestu. V létě 1956 ten výstupní barák opravovali, a tak na transportním byli dohromady vězni na cestách do lágrů s těmi, co čekali na propuštění.

Vchod do tohoto dřevěného baráku byl jenom přibližně dva metry od oplocení. Dne 7. června 1956 se těšil domů i slovenský vězeň Jožka Ježík. Seděl zády k oplocení, pohrával si se sirkami a bavil se se spoluvězni stojícími přede dveřmi. Vtom se ozvaly dvě rány a mladý jedenadvacetiletý chlapec padl k zemi. Na hlídací věži harašil puškou voják vnitřní stráže ministerstva vnitra v červené brigadýrce.

Během několika minut byl Jožka na operačním sále vězeňské nemocnice. Lékařská pomoc byla marná, obě rány byly smrtelné. Nás zahnali okamžitě do baráku a následující víkend nikdo nesměl ven. Vyšetřovací komise se snažila dokázat provázkem dráhu střely od hlídací věže, kde byl střelec, přes dráty oplocení, kde dle nich měl být Jožka. Chtěli dokázat, že Jožka byl zastřelen v drátech při pokusu o útěk. Dosvědčující, že se nejednalo ani o útěk nebo náznak útěku je že se neutíká z vězení den před propuštěním na svobodu. Celé události jsem byl bezprostředně přítomen před transportem z ústřední vězeňské nemocnice na tábor Nikolaj,“ skončil své vyprávění packý skaut Jiří Hylmar.

Vzpomínání Jiřího Hylmara z prostor výstavy 90 let skautingu v Nové Pace v Suchardově domě bude vysílán v některé relaci „Přísně tajné vraždy“ pod názvem „Kulka místo svobody“, která bývá vysílána každé úterý okolo 21. hodiny na ČT 1.⋌ Míla Pour