Tentokráte místo ředitele muzea Miloslava Bařiny přivítal návštěvníky a vzácné hosty Jiří Čejka. Rovněž poděkoval všem, kteří betlémy vytvořené známými řezbáři v minulých dvou stoletích a doplněných i betlémy nové nastupující generace řezbářů, na výstavu zapůjčili.

Výstavu rodinných betlémů ze soukromých sbírek a sbírek muzea uvedl, letos již po patnácté, velký znalec betlémů a exprezident Českého svazu Betlémářů PhDr. Vladimír Vaclík. „Za čtvrt století jsem viděl hodně velkých výstav a zúčastnil se mnoha vernisáží, ale sem k Vám, ke známým tvářím do Nové Paky se vracím velice rád. Betlémy mají velké kouzlo, člověka zušlechťují a předávají mu lásku a vyzařují pozitivní energii, které při jeho tvorbě do něho vložili řezbáři.“ Svůj vstup skončil slovy:

“Pan ředitel Bařina měl šťastnou ruku, když ke kráse betlémů vybral krásu obrazů a pohlazení na duši přednesenou hudbou. Je nutné mu za tyto zážitky poděkovat“.

K vidění jsou zde jak staré historické betlémy od vynikajících řezbářů, jako byli Mádle, Máslo, Šír, Mühl, ale i nově vytvořené betlémy Ládi Dvorského, či skleněný betlém Mirka Brandejského a další nově vytvořené betlémy, bez kterých si lze těžko představit blížící se Vánoce.

Irena Hladká při představování života a tvorby Marty Sandnerové zmínila její uměleckou cestu, kdy od roku 1954 jako členka operního souboru Národního divadla, při cestách do zahraničí, ale i po naší vlasti, místo zachycování do zápisníku, kreslila své zážitky do skicáře. Svými obrázky tak nyní oslovuje návštěvníky různých výstav.Jiří Čejka př představování paní Marty Sandnerové neopomněl připomenout:

„Tato vnučka packého rodáka a sochaře Stanislava Suchardy dnes přišla z pražské bubenečské secesní vily, kterou nechal slavný sochař v Praze postavit dle návrhu architekta Kotěry, do historického domu Suchardů v Nové Pace“. Závěrem Jiří Čejka představil novou publikaci „Novopacké střípky 2“ vydanou městem Nová Paka ke stému výročí založení muzea. Neopomeňte obě tyto výstavy v prostorách Suchardova domu navštívit a vezměte sebou i svoje děti, aby i ony viděly tu krásu. Míla Pour