Jak budeme žít, kam pokročí vývoj vědy a techniky? Jak bude vypadat budoucí mapa světa? To jsou otázky, na které se pokusí odpovědět žáci kvarty novopackého gymnázia v projektu Země 2111, který je jedním z více než dvaceti žákovských projektů realizovaných v rámci rozsáhlého projektu Velké školní klíčování, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Velké školní klíčování je zaměřeno na rozvoj mezipředmětových vztahů a týmové spolupráce učitelů různých předmětů v každodenní školní praxi. Realizované žákovské projekty vycházejí ze školního vzdělávacího programu školy a obsahu jednotlivých předmětů.

Projekt Země 2111 je opravdu multipředmětový – zasahuje do sedmi předmětů z různých vzdělávacích oblastí. V kvartě se na osmiletém gymnáziu uzavírá učivo nižšího stupně gymnázia, a to je příležitostí porozhlédnout se, jaké jsou perspektivy oborů, které jsou náplní jednotlivých učebních předmětů, v blízké i vzdálenější budoucnosti.

V českém jazyce vytvoří kvartáni poselství našim vzdáleným potomkům, které v hodinách cizích jazyků přeloží do angličtiny a němčiny. Toto poselství bude uloženo ve škole a možná bude pro naše vzdálené potomky zajímavým zdrojem informací o naší době.

Ve fyzice vznikne vize vývoje vědy a techniky v nejbližších 100 letech, v zeměpise se žáci pokusí vytvořit fiktivní mapu světa z roku 2111 a napíší titulní stránku novin z téhož roku (v té souvislosti se naskýtá otázka: budou v roce 2111 ještě existovat tištěná média?). V hodinách výtvarné výchovy byla řeč o uměleckém směru futurismu a vznikla futuristická koláž VIZE SVĚTA 2111. Stranou nezůstane ani hudební výchova.

Projekt Země 2111 probíhá od dubna do června a jeho průběh i průběh celého Velkého školního klíčování můžete průběžně sledovat na http://vsk.gymnp.cz .
⋌Josef Křeček