Projekt je součástí Velkého školního klíčování, rozsáhlého projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Jedná se o přípravu, tvorbu a zveřejnění webové stránky, kterou kompletují společně se svými profesory studenti školy. Část věnovaná sochám je již z poloviny hotová díky studentkám 3.A, které takřka půl roku obcházely Městskou knihovnu a Muzeum v Nové Pace. Hledaly na internetu, fotografovaly sochy samotné a pokoušely se je i zpopularizovat - napodobit a vyfotit.

Jednotlivé stránky, věnované každé soše, obsahují také smyšlené příběhy plné fantazie (vznikly v hodinách literární a jazykové přípravy), mapu lokalizace sochy, někdy i ilustraci, komix.

Novopacko je místem, kde najdeme sochy na každém kroku (je jich opravdu hodně - jen ve středu města cca 30) a tak studentky 3.A zvládly takto složitě zpracovat přibližně polovinu z nich.

Druhá část soch čeká nyní na studentky 2.A SOŠPg. Jak můžete vidět na fotu, i přes nepřízeň počasí jsme si sochy společně prohlédli a vždy dvojice dívek ze 2.A si i svoji sochu již vybrala.

Přínos projektu Památky Novopacka je, myslím, obrovský, ba přímo neocenitelný. Vždyť již brzy bude tato stránka zveřejněna. A každý zájemce, turista i návštěvník Nové Paky zde bude moci najít zdarma kompletní dostupné informace o všech historických zajímavostech našeho města.

Odkaz na tyto stránky- práci studentů- bude i na webu města Nová Paka.
Kateřina Krausová