Sochař Stanislav Sucharda (1866 – 1916) je patrně nejslavnějším rodákem Nové Paky. Byl významným umělcem, jehož mimořádně kvalitní a originální tvorba je vzácným příkladem kontinuity staršího a moderního českého umění.

Jeho nejznámějším dílem je jistě pomník Palackého v Praze, ale my vám představujeme lunetu „Ukolébavka“, kterou vytvořil v necelých šestadvaceti letech (v roce 1892), právě když končil studium na Akademii výtvarných umění u J. V. Myslbeka.

Za toto dílo získal ve vídeňském Künstlehrhausu Reichlovu cenu, která mu umožnila cestu do Itálie, kam se vypravil se svým otcem, aby prohloubil své dosavadní teoretické znalosti především italské renesance.

Kouzelná Itálie

Cesta na něj měla ohromný vliv a pro svoji osobu tím ukončil jednu etapu studování starých slohů. Zaujaly jej symbolismus a secese.
Itálie však okouzlila oba Suchardy natolik, že si právě před 110 lety postavili vlastní novorenesanční dům v Nové Pace.

Vraťme se však k naší „Ukolébavce“, která je vlastně vzpomínkou na lásku rodičů a matčinu obětavost.

Pravda, především otec na „Ukolébavce“ je oděn „rázovitě“ do kroje ve všeslovanském duchu, toto dílo však předznamenává Suchardovo rané období, které později směřuje k reliéfu v medailích i plaketách neméně lyrických a náladových.

Dílo Ukolébavka můžeme na různých místech vidět v různém materiálu (sádra, pálená hlína), v hořické galerii ji mají v mramoru.

Luneta vyšla dokonce i na poštovních známkách. Mám tuhle plastiku moc rád, dost říká o Suchardech. Přijďte se na ni do novopackého Suchardova domu někdy podívat. ⋌Miloslav v Bařina