Ve sbírkách našeho muzea je vedle jiných zajímavostí i původní návrh na pomník J.A. Komenského, který pro Novou Paku vytvořil ak. sochař Stanislav Sucharda. Návrh nebyl ve zcela dobrém stavu; citlivě jej restauroval Albert Králíček. Jak je to vlastně s návrhem sochy J. A. Komenského a realizací pomníků?

Souvislost „učitele národů“ s Jednotou bratrskou je zcela zjevná, ale proč se pomník Komenského objevil právě v Nové Pace?

Spolek Hus v Nové Pace odhalil na náměstí 7. srpna 1898 pomník Jana Husa od A. Lukeše, což byl první Husův pomník umístěný na náměstí (vůbec první u nás a vlastně na světě vytvořil A. Sucharda ml. v roce 1872 v Jičíně, na venkově pak je ve Vojicích od Aloise Khůna a Josefa Kalvody).

Členové spolku Hus si dali další náročný cíl - vytvořit v Nové Pace pomník J.A. Komenského. To se skutečně povedlo a pomník podle návrhu Stanislava Suchardy byl po velkém a dlouhém úsilí odhalen v roce 1912 před budovu tehdejších škol obecných a měšťanských. Jen pro zajímavost - základy pro tento pomník byly pořízeny už při dostavbě budovy školy v roce 1905.

Pohled zpět

V dalším vyprávění musíme takřka o 300 let zpět. V roce 1892 vzpomínala Nová Paka 300. výročí narození Komenského mohutnými oslavami a spolek Hus se rozhodl po postavení Husova pomníku zbudovat pomník J.A. Komenského. Pačtí radní se poučili a na rozdíl od umělecky nepříliš kvalitní sochy Jana Husa zadali práci na Komenského soše slavnému rodákovi, ak. sochaři Stanislavu Suchardovi. Plastika byla odhalena před novou obecní a měšťanskou školou 14. července 1912.

Samotný pomník před dnešní základní školou je vysoký 3, 13 m. Tvář Komenského je modelována podle Owensova obrazu. Jsem rád, že se návrh Stanislava Suchardy v našem muzeu uchoval.⋌Miloslav Bařina