V našem muzeu sbírka skla nepatří mezi nejrozsáhlejší a nejcennější, ale přesto v ní nalezneme některé zajímavé a dost netypické předměty.

Na našem snímku přinášíme jednu ze dvou číšek (dvojstěnek) s vloženou rytou zlatou folií. Na jedné hranované číšce je vložená zlatá folie s alegorickým námětem rozvedené ve stylizované zahradě. Dno dvojstěny zdobí kytice na rubínovém skle.

 Druhá dvojstěnka je zdobena rytou zlatou folií s loveckým výjevem lovu na medvěda. Dno číše je na rubínovém skle zdobené malbou jelena. Obě dvojstěnky jsou vysoké 8, 5 cm.

Výrobní proces

Vyráběly se před polovinou 18. století v severních Čechách. V roce 1973 nám skleničky určil rodák Nové Paky, PhDr. Stanislav Urban, který byl ředitelem Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad. Nisou. Obě dvojstěnky určil pan doktor jako velice zdařilá falsa z 19. století. Zhotovení takové dvojstěnky se zlatou folií bylo nepředstavitelně precizní prací.

 Zlacení skla pod povrchem bylo vlastně nahrazeno zlatou rytou folií, která byla po obvodu vložena mezi dvě do sebe přesně zapadající sklenice, které pak byly staveny dohromady.

Můj předchůdce Otakar John měl již v šedesátých letech minulého století oprávněný strach a dvojstěnky raději ve vitríně přilepil.

My dnes máme dvojstěnky v trezoru a vystavujeme je bohužel pouze příležitostně.⋌Miloslav Bařina