Některé sbírkové předměty se do našich muzeí dostávaly dost zajímavým způsobem, ale v mnoha případech mají schopnost vypovídat i o osudech lidí, kteří je používali.

 Je to případ i našich houslí z první poloviny 19. století. Původně byly v majetku malíře Karla Svobody (1824 – 1870). Housle se podařilo získat pro naše muzeum v roce 1935 mému předchůdci, panu řídícímu Josefu Jírovi od dcery Mikoláše Alše, paní Maryny Svobodové - Alšové.  

Mikoláš Aleš byl totiž přítelem sochaře Stanislava Suchardy z Nové Paky a Aloise Boudy. V roce 1896 byl v Suchardově domě v Nové Pace jako svědek na svatbě právě Aloise Boudy a Anny Suchardové.

Josef Tulka (nar.1846 v Nové Pace - ?) je tvůrcem pěti lunet v Národním divadle v Praze. Po sporech s Františkem Ženíškem zničil své práce a v roce 1882 zmizel kdesi v Itálii, nevíme, kdy a kde zemřel.

 Byl největším přítelem Mikoláše Alše a často ho navštěvoval i poté, když se Aleš oženil.

Vzpomínky

Paní Maryna Svobodová – Alšová vzpomíná: „…Chodíval často večer k nám na besedu, hrával překrásně na housle, až se lidé zastavovali a poslouchali pod okny našeho bytu. Tatínek s maminkou si rádi vzpomínali, jak při jedné večerní besedě 4. března 1881 musel tatínek před půlnocí svému příteli Tulkovi důvěrně pošeptat, že musí již domů, že čáp klepá na okno. Když Tulka odešel, netrvalo dlouho, a dostali u Alšů syna Tomáše …“

 O tomhle všem a dalších věcech by mohly vyprávět naše housle, které vidíte na snímku Jiřího Čejky. Nástroj nám nezištně a s láskou opravil pan Ladislav Dufek ze Štikova. ⋌ Miloslav Bařina