Křížová cesta v Nové Pace byla za kulturní památku prohlášena již 3. května 1958.

Tehdejší politický režim nepodporoval údržbu ani opravu kulturně historických monumentů podobného charakteru, a tak jedinečná křížová cesta chátrala v neutěšených podmínkách, zarostlá náletovými rostlinami v prostředí nově vznikající vilové čtvrti.

Dva kamenné pilíře ze čtrnácti byly dokonce zcizeny.
Při zpracování podkladů pro obnovu křížové cesty byla studována mimo jiné i mapa pozemkového úřadu z roku 1942.

Zpráva památkářů z roku 1960 popisuje její stav: „Na přední straně je zapuštěný rámec s obrazy jednotlivých zastavení. Obrazy jsou již značně zašlé. Na několika posledních pomníčcích již obrazy chybí. Třináctý pomníček je povalen, patrně při stavbě vedlejšího domu. Pomníčky jsou pískovcové, vysoké asi 2 m. Křížová cesta byla pořízena r. 1746 primátorem Martinem Šádkem a původně stála na cestě od Střelnice k Poštmistrovu kopci. Roku 1862 byla přemístěna na nynější místo.
Křížová cesta by vyžadovala postavení poraženého pomníčku a doplnění chybějících obrazů u několika zastavení.“

Ze zápisu Památkového ústavu z roku 1988, který charakterizuje kulturní památku jako křížovou cestu neobvyklého typu v barokním slohu, se mimo jiné dovídáme:

„Barokní zastavení na nízkém jednoduchém soklu s hranolovitým nezdobeným dříkem, který je ukončen profilovanou římsou na čelní straně s obloukem. Obrazy, kříže i číselná označení jsou na mnohých zastaveních zničena. Počet zastavení je 12, ostatní nebyla nalezena. Číslování svědčí o přemístění některých zastavení. Bez nápisů – pouze číselná označení nad obrazy v nikách čelní strany zastavení.“ Lenka Nyklová