Tento týden je u mě ve znamení příprav Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky, která se v Nové Pace uskuteční již popatnácté.

Pořadatelem je občanské sdružení Open Art Nová Paka. V pondělí dopoledne dokončím zpracovávání posledních přihlášek a rozesílání pozvánek sponzorům a nadacím. V úterý domluvím podrobnosti s fotografy akce, vytvořím a vytisknu hodnotící listiny, s porotci upřesním průběh soutěže. Znovu kontaktuji pozvané hosty - hejtmana kraje Lubomíra France, který letos opět převzal záštitu nad soutěží, zástupce Městského úřadu Nová Paka, starostu Rudolfa Cogana a starostku Věru Mužíčkovou z Obce Plavy (rodiště Josefa Muziky). To mi připomíná, že musím ještě jednou volat čestnému hostu soutěže, poslednímu z příbuzných Josefa Muziky, panu Milanu Machačkovi, houslistovi Orchestru Národního divadla v Praze, jenž cenu Absolutnímu vítězi předá.

Ve středu mám v diáři nakresleno auto, jelikož pojedu vyzvednout ceny pro soutěžící. Nejprve k Jiřímu Rybovi pro skleněné plastiky vytvořené pro vítěze jednotlivých kategorií a jeho osobní dar - cenu Absolutnímu vítězi. Pak zamířím do Jablonce nad Nisou do firmy Simm, která vítězům každým rokem připravuje medaile s portrétem Mistra Josefa Muziky.

Na čtvrtek mám domluvenou schůzku s moderátorkou soutěže Terezou Kobrlovou, společně doladíme předpokládaný průběh akce. V pátek přijedou první soutěžící a porota a já budu mezi vítáním a podáváním informací o plánovaném průběhu soutěže, koordinovat dobrovolníky z řad učitelů a studentů školy, pomáhající s realizací celého projektu. Za to jim patří alespoň obrovský dík.

Den D - sobota, začne už od časného rána soutěžením všech kategorií. Přestože budu mít jako každý rok připravený program, musím být připravena především na improvizaci v nečekaných situacích. Někteří z organizátorů přirovnávají práci v tento den k adrenalinovým sportům. V odpoledních hodinách vyhlásíme vítěze 1. a 2. kategorie a také postupující do druhého kola v 3.-6. kategorii. Věřím, že přesně v 18 hodin zahájíme slavnostní koncert vítězů.

V neděli ráno se roztočí druhé kolo kategorií starších žáků a studentů, a to se zastaví až kolem 15. hodiny. Poté se na chvíli zastaví i čas, to když přijde chvíle loučení a vědomí, že už to letos zase končí. Pak s věrnými pomocníky uklidíme, převezu si domů administrativu, , a určitě si řeknu: „Tak zase za rok!“