O starých lidech kolem nás, o jejich problémech a přístupu k životu si se studenty povídal výtvarník a jáhen Jan Hrubý. Po této motivaci tvořili studenti kvinty koláže z připravených materiálů – černobílých fotografií, barevných papírů a obrázků. Náladu dílny umocnil hrou na violoncello Jan Halama, violoncellista FOK.

Studentské práce budete mít možnost vidět v galerii Hnízdo, která bude slavnostně otevřena v budově Gymnázia v Nové Pace 11. prosince v 16 hodin. (sb)