Některé věci ze sbírek našeho muzea mohou někomu připadat nezajímavé, ale když se začnete zabývat původem jejich vzniku, najdete netušené souvislosti a zajímavosti.

Na fotografii Jiřího Čejky vám tentokrát představuji ozdobný vršek ze skříně sběratele přírodnin, fotografa, kreslíře, preparátora Josefa Jampílka (1844 – 1884 v Nové Pace).

 Vyučil se klempířem, ale brzy začal sbírat drahé kameny a zkameněliny. Představte si, že v dlažbě packého náměstí našel obrovskou psaronii (zkamenělé kapradí), kterou věnoval Zemskému muzeu. Sbíral i pro slavného dr. A. Friče, Augustina Krejčího a další.

 Naučil se fotografovat, v roce 1879 ho jmenoval Říšský geologický ústav dopisujícím členem a jeho předseda dr. Štúr ho hmotně podporoval při práci na vykopávkách. V roce 1870 si najal hostinec U Bergrů a později Střelnici, kde spolu s ředitelem novopackých škol Josefem Zemanem pracoval na zřízení botanické zahrady. Vraťme se však raději k naší pěkné dřevořezbě. Akademický sochař Antonín Sucharda mladší (1843 – 1911) vytvořil jistě tuto skvostnou dřevořezbu z ryzího přátelství.

 S Josefem Jampílkem se musel pochopitelně znát, byli vlastně spolužáci. Musel dost vědět o jeho zájmech, proto i ono použití mytologického námětu. Skříň se nám nedochovala, ale byla jistě pěkná. Je mi trošku líto, že jsem tak báječného člověka, jakým Antonín Sucharda mladší byl, neměl to štěstí poznat. Byl synem sochaře Antonína Suchardy staršího. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kde ho hned přijali, když viděli jeho práce. Podle návrhu Josefa Mánesa zhotovil na žerď prvního sokolského praporu sokola.

 K hnutí sokolskému měl i po návratu do Nové Paky vztah. V letech 1870 – 1876 byl jeho náčelníkem a jako starosta Sokola působil v letech 1881 – 1897. Byl však především otcem slavného sochaře Stanislava Suchardy.

 Se svým nadaným synem odjel do Itálie, kde je okouzlila renesance natolik, že si v Nové Pace v roce 1896 postavili novorenesanční dům. Vidíte, jaké jsou v Nové Pace zajímavé a netušené souvislosti. Přijďte se k nám podívat.      Miloslav Bařina