Po studiích na Střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě v letech 1959 – 1963 a následně Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze (1964 – 1970) pracoval v 70. letech minulého století převážně jako návrhář ve Skleněné bižuterii v Jablonci nad Nisou. Od roku 1978 působil jako samostatný výtvarník, kde se zaměřil převážně na tvorbu krajin.

Jiří Dostál rovněž spolupracuje s Českou mincovnou v Jablonci n. N. Vysokou výtvarnou úroveň mají jeho pamětní mince J. E. Purkyně a Slovenské Národní divadlo, které se dočkaly ocenění již v 60. letech.

V roce 1983 se stal nositelem ceny „Za vynikající průmyslový design“. Nelze opomenout ani jeho plastiky, které jsou k vidění v různých galeriích doma i v zahraničí.

Tento výtvarník v současné době žije v Loučné v osadě Janov nad Nisou. Od roku 1991 je ředitelem Střední umělecko průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou.

Na výstavě v Suchardově domě jsou k vidění jednak expresivně vyjádřené krajiny z okolí Nové Paky, zvláště z Podlevína, kde malíř prožíval svoje mládí. Rovněž je zde vystavovaná značná část obrazů s hustou šrafurou, ze kterých vystupují stavení a další objekty. Nechybí zde tužkové portréty a plastiky.

Výstava, kterou uvedl Jaroslav Zemina, je otevřena denně mimo pondělí až do 31. října. ⋌ Míla Pour