Když jsme na svém nedávném setkání s dětmi a rodiči vytvářeli podklady pro článek do novopackého měsíčníku Achát, začíná náš příjemný rozhovor Miloslav Pačesný, předseda sdružení diabetických dětí kraje Královéhradeckého, netušili jsme, jak milé pokračování bude mít pasáž pojednávající o individuálních úspěších našich dětí.

Jedna z největších medicinálních společností zaměřených na diabetes (Novonordisk) pořádá každoročně výtvarnou soutěž pro děti z Evropy. Výkresy, které uspějí v kole celonárodním, putují následně do Norska na celoevropské finále.

V roce 2008 se podařilo uspět Elišce Jirmanové s výkresem s názvem “Jsem diabetik a hraji všem diabetickýcm dětem“. Pro cenu si v doprovodu rodičů zajela do Prahy do důstojného stánku, tzv. Písecké brány, která se nachází nedaleko Pražského hradu.

V minulých letech se sdružení nezúčastnilo, o návrat se pokusilo až letos. A byl to návrat vskutku senzační: Sabina Spáčilová z Červené Třemešné a Michaela Kobrová z Valdic se podělily o první cenu v kategorii dětí z diatáborů.

“Jedinečnost uvedené výtvarné soutěže spočívá v tom,“ pokračuje pan Pačesný, “že se nejedná o soutěž, kde mají výtvarná díla vysokou uměleckou hodnotu. Přesto svoji cenu mají, a to vysokou, že se nedá penězi vyčíslit. Výkresy napomáhají odhalit nitro dětí a získat tak cenné poznatky využitelné při kompenzaci diabetu u dětí. To je hlavní smysl soutěže. Každý rok je zvoleno určité téma.

To letošní, dle mého názoru a nejen dle mého, vybrali organizátoři téma nejlépe, jak mohli. Znělo: Přestože mám diabetes, plním si své sny.“
Pro úplnost dodáváme, že Míša nazvala svúj obrázek “Jednou budu mít svoji vlastní koňskou farmu“.

Sabina, jejíž výkres můžete zhlédnout jako doprovodný u tohoto článku, nazvala jednoduše: „Zdravotní sestra s cukrovkou lépe rozumí dětem s dia〜betem.“

Obě uvedené slečny čeká cesta na slavnostní vyhlášení do Prahy, opět do Písecké brány. Zúčastní se, možná vůbec poprvé v životě, slavnostní recepce, která je pro ně společně s kulturním programem připravena.

Bude se jednat jistě o svátek rodičů, kteří se svým dětem věnují a pomáhají jim diabetes zvládat. Obě slečny navštěvují první stupeň základní školy.
Nedá nám to, abychom se v závěru článku nezmínili ještě o tom, že Diaklub Nová Paka natočil pro své sponzory v letošním roce v prostorách ZŠ Husitská hudební cédéčko. Název úvodní písně, kterou pomohl nazpívat dětem s diabetem malý dětský sbor uvedené školy, je výmnluvný. Dokážem všechno, nechte nás!

Popsaný úspěch Míši a Sabiny uvedené potvrzuje. Myslíme si, že diabetické děti tím vyslaly jasně do svého okolí svůj postoj k životu. Opravdu dokáží totéž, co ostatní děti. Chce to jen trochu vůle a sebekázně. Jde o vlastnosti, které mohou mladým diabetikům v dnešní době ostatní děti vlastně i závidět.⋌ (dia)