Po vyslechnuté skladbě W. A. Mozarta předstoupil před návštěvníky bývalý městský kronikář Jaroslav Wagenknecht. Ten svůj velice zajímavý a rozsáhlý projev zahájil paralelou událostí 17. listopadu 1939 při pohřbu Jana Opletala s následným zavřením vysokých škol a uvězněním studentů, mezi kterými byli rovněž tři pačtí vysokoškoláci.

Na tyto události z prvého roku německé okupace navázal vzpomínkou na 17. listopad o 50 let později, kdy střety VB se studenty byly signálem ke svržení komunismu. Přítomní, kteří byli z velké části seniorského věku, se následně také dozvěděli, jak tyto události probíhaly v Nové Pace. Téměř den po dnu - od prvých shromáždění na náměstí u morového sloupu až po demokratické komunální volby v hotelu Centrál, kdy byl zvolen starostou Petr Kuřík.

O svých prožitcích z dob před dvaceti lety se s přítomnými podělil i novopacký starosta Josef Cogan, který mezi jiným připomněl, že čas velice rychle plyne a současná doba demokracie u nás již překonala délku demokracie z první republiky.Poté se ozvaly lahodné hlasy smíšeného novopackého pěveckého sboru Hlas řízeného Mgr. Alenou Lelkovou, který zazpíval několik známých písní, mezi nimi Na horách a Na tom pražském mostě. Na závěr se sbor rozloučil s návštěvníky českou hymnou, kterou vyvrcholily u návštěvníků pěkné pocity z prožitého shromáždění. Ty si také odnášeli s sebou do svých domovů.⋌Míla Pour