Přítomným divákům děti přednesly vše, co se v uplynulém období naučily. Přednášely básničky, zpívaly a tančily a jejich snažení bylo odměněno potleskem.

Se svojí mateřinkou se rozloučila Karolínka Daňová, Maruška Koťátková a Jakub Stránský. Na památku si odnesli upomínkové předměty a přání, ať jim škola dá do života co nejvíce vědomostí.

Obecní zastupitelstvo přeje dětem, personálu i školce (ve které jsou pro příští školní rok ještě dvě místa volná) příjemné prožití letních prázdnin.
Zdena Richterová, místostarostka obce