A bylo na co se dívat. Slavnostní průvod s monstrancí, družičky nadšeně sypaly okvětní lístky na cestu kněžím. Zajímá vás, jak to nakonec dopadlo s počasím? Věřte nevěřte, průvod prošel kolem kostela suchou nohou. Obloha nás nezklamala, stejně jako celá akce. Vše se náramně vydařilo.⋌ Ludmila Orvošová