Při pěkném mrazivém počasí rej masek dováděl vesnicí. Zpívali všichni a na dobové nástroje hráli Literácy Jitčín. Nechyběly ani sáně tažené koňmi, které řídil Tomáš Enge.

 Děti měly radost z pobíhajícího hříběte a mohly se povozit po Ostružně. Pro zahřátí byl na návsi připraven čaj a cukroví.
V odpoledních hodinách byla na faře uvedena pohádka Kašpátek sluhou u čaroděje. Děti se těšily na Kašpárka; loutkové divadlo Martínek z Libáně nevystupovalo v Ostružně poprvé.

Průvod masek, muzika a loutkové divadlo nám krásně zpestřilo jednu ze zimních nedělí. Zdena Richterová, místostarostka obce