Mateřská škola v Ostružně se loučila s předškoláky. Nikola Enderlová, Vojtěch Rychetník a Šimon Řeháček všem ukázali, co se v MŠ naučili. Další děti se nenechaly zahanbit a ze všech sil jim pomohly.

Na rozloučenou jim ředitelka Soňa Jiránková navlékla pamětní stuhu a předala dárek. Zástupkyně obce Zdena Richterová upekla každému perníkovou podkovu s přáním výborných výsledků ve škole.

Na závěr děti zazpívaly píseň, kterou poděkovaly rodičům za jejich výchovu a lásku. ⋌ Zdena Richterová, místostarostka obce

Snímky Jany Engové a Míši Gollové naleznete ve fotogalerii u tohoto článku.