Děti z MŠ si připravily pásmo básniček a písniček, letos na těma ,,Dělání‘‘. A že jim to dělání slušelo! Pekař, cukrářka, kominík, hasič, učitelka další nám ukázali, jak pracují a co dovedou.

V loňském roce jsme v Ostružně přivítali dva nové občánky. Jsou to kluci jako buci: Vojtíšek Pech a Filípek Richter. Starosta obce Jiří Richter jim jménem OÚ popřál hodně zdraví a štěstí a předal rodičům finanční hotovost a dárkový balíček.

V místní knihovně bylo pro všechny připraveno pohoštění. Knihovnice Zdena Bittnerová upekla vánoční dort a cukroví.
Starosta obce popřál všem krásné svátky a do nového roku hodně zdraví, lásky a pochopení.
Zdena Richterová – místostarostka obce

Více snímků Jany Engové a Zdeny Bittnerové naleznete v připojení fotogalerii.