Dana Erbanová všem předvedla kosmetické výrobky a názorně ukázala jejich používání. Starostka hasičů Zdena Richterová seznámila přítomné s historií MDŽ, a už následoval program, který si připravili malí hasiči.

Přednášeli básničky a rozdávali vlastnoručně vyrobené květiny. Paní Zdena Špinková přinesla fotografie a vzpomínala na dobu, kdy se MDŽ slavil v místním hostinci.

Se svou špetkou do mlýna přispěli i muži. Přednesli básně a zpívali. Popřáli ženám jen to nejlepší. Na harmoniku hrál František Frydrych a na kytaru František Valnoha.

Nechybělo ani občerstvení. Akce se vydařila a všichni odcházeli spokojeni. Zdena Richterová, místostarostka obce