Děti si nenechaly ujít ani například čarodějnické oslavy. Pod dozorem a s pomocí rodičů vyráběly vycpané čarodějnice, aby je potom o filipojakubské noci mohly spálit na ohni.

Slavnost začala průvodem obcí. A protože čarodějnice zhubí jen oheň, děti je přinesly k připravené hranici. Běhaly a křičely, aby zaplašily zlé ježibaby. A když se dílo podařilo, opekly si výborné vuřty. Čarodějnická akce se vydařila a uvidíme za rok!

O následujících akcích budeme průběžně informovat. Další snímky Jany Engové a Míši Gollové najdete v připojenéfotogalerii. ⋌Zdena Richterová, místostarostka obce