V den Památky zesnulých uspořádala Farnost Ostružno s o. s. Trimitatis Societas koncert duchovní hudby: Dušičky aneb Kde tak rychle jdeme? Zpívali a na dobové nástroje hráli Literácy Jitčín, hosté a Michael Pospíšil. Nejstarší titul Ad mortim, který se rozezněl kostelem, pochází z r. 1240 ze Španělska.

Po koncertě si posluchači zapálili svíčky a za doprovodu hudby se vydali na vyzdobený hřbitov. Počasí přálo a na hrobech hořely svíčky za duše našich blízkých. Sváteční mše na hřbitově ukončila nevšední zážitek.

Po průvodu bylo malé pohoštění, tzv. pookřátí na faře, kde Jana Bosáková seznámila přítomné s další činností o. s. Timitatis Societas. Zdena Richterová, místostarostka obce