Připravovaly se na příchod Mikuláše, anděla, čerta a těšily se na stromeček s dárky. Na pomoc proti síle pekelné si pozvaly rodiče, prarodiče a sourozence, aby všem ukázaly, co se naučily. Čert byl neodbytný, ale Mikuláš s andělem je chválili a rozdávali dárečky.

Obecní zastupitelstvo připravilo pro místní důchodce vánoční besídku. Jako každý rok, tak i letos předvedly děti z MŠ připravené pásmo pro tuto příležitost. U rozsvíceného stromečku si všichni zazpívali koledy.

Děti předaly seniorům vánoční blahopřání s dárkem. Potom už následovalo příjemné posezení s občerstvením a hudbou. Obecní zastupitelstvo věnovalo důchodcům finanční částku s poděkováním za dlouholetou práci a s přáním pevného zdraví do dalších let.
Zdena Richterová, místostarostka obce