Anketu pořádá v rámci projektu „Vlídná nádraží“ občanské sdružení Asociace Entente Florale CZ – Souznění. Partnery jsou České dráhy, Správa železniční dopravní cesty, Český rozhlas 2 – Praha, občanské sdružení Plzeňská dráha a Mikroregion Konstantinolázeňsko. Soutěž o nejkrásnější nádraží České republiky byla poprvé vyhlášena v loňském roce. „Vítězem se stalo nádraží v Ostroměři. Lidé tu ocenili zejména čistotu a přívětivý personál, který pečuje o nádraží nad rámec svých povinností,“ říká Drahomíra Kolmanová, ředitelka Asociace Entente Florale.

„Příjemných nádraží je po celé republice bezpochyby celá řada. Cílem soutěže je tato nádraží najít a všechny, kdo se na jejich dobrém stavu podílejí, po právu odměnit. Soutěž zapadá do projektu Vlídná nádraží, jehož cílem je ve spolupráci se správcem železnice, místními organizacemi i jednotlivci postupně obnovovat krásu železničních zastávek a nádraží,“ doplňuje.

„Po celé republice jsou stovky nádraží, mnoho z nich prochází náročnou rekonstrukcí, třeba v rámci projektu Živá nádraží. Ke zvelebení i těch nejmenších stanic ale často stačí poměrně málo – iniciativa ze strany našich zaměstnanců a zájem místních obyvatel nebo spolků. Podobné aktivity proto vítáme a do projektu se rádi zapojíme,“ říká Jiří Ješeta, zástupce ředitele Odboru komunikace ČD.
Hlasování o nejkrásnější nádraží roku 2008 proběhne ve dvou kolech. V prvním budou lidé posílat nominace svým favorizovaným nádražím, ve druhém pak vyberou mezi deseti finalisty. Ti budou zveřejněni v médiích a na webových stránkách vyhlašovatelů.

Návrhy do nominačního kola je možné posílat do 23. května na e-mail nejkrasnejsinadrazi@cd.cz nebo poštou na adresu: AEF CZ – Souznění, NKP Vyšehrad, V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2.

Součástí dopisu by mělo být:
stručné zdůvodnění nominace nádraží
stručný popis, jak nádraží v současnosti funguje a co by se mohlo zlepšit
tři fotografie nádraží – digitální (formát.jpg) nebo tištěné (rozměr 10 × 15 cm)
Druhé kolo, ve kterém budou lidé volit vítěze, skončí 15. června. Výsledky soutěže pak budou slavnostně vyhlášeny 18. června ve vládním salonku na pražském hlavním nádraží. Ondřej Kubala