Ředitelství Základní školy Eduarda Štorcha se rozhodlo uspořádat v tak významný den oslavu, na kterou jsou pozváni všichni bývalí zaměstnanci a žáci, ale také rodiče a přátelé těch současných, zkrátka všichni, kteří si chtějí připomenout jubileum.

Akce vypukne v 10 hodin v přízemí školního objektu vystoupením žáků dramatického kroužku a pěveckého sboru. V rámci „dne otevřených dveří“ mají návštěvníci možnost prohlédnout si třídy, odborné učebny nebo výrobky a práce dětí. Bývalí frekventanti mohou zavzpomínat nad školními kronikami a dobovými fotografiemi a připomenout si bývalé spolužáky.

Od 14 hodin je naplánováno setkání bývalých a současných zaměstnanců. Program zakončí v 16 hodin školáci, kteří mají pro přítomné diváky připravené vystoupení.⋌(pav)