Všichni víme, že kdo jednou žil v naší krásné krajině, má v srdci nesmazatelnou vzpomínku na své mládí.

Podle matriky z roku 1730 byla farní škola v Osenicích již ve 14. století. Později byla požárem zničena. Roku 1665 na ní působil první katolický učitel Václav Dentulion pod správou faráře Ignáce Sartorina. V té době byli v Osenicích husité (nekatolíci), kterých se hrabě Octavian chtěl zbavit, a proto je všemožně utiskoval. Aby se mu pomstili, zapálili faru a s ní shořela i škola. V roce 1825 se usnesl Jindřich Mulhens a farní úřad osenický, aby byla školní budova vystavěna při místním kostele.

Stavba začala v roce 1825 a již 24. září 1826 byla škola slavnostně otevřena. Tím byla opět vrácena z Dětenic do Osenic. S jednotlivými přiřazenými obcemi byl počet žáků celkem 404. A to z Osenic 45, Dětenic 119, Brodku 42, Horních Rokytňan 29, Dolních Rokytňan 51, Bačalek 85, Lična 39. Žáci se do školy těžko vešli. Seděli u oken, na stupínku i u učitelského stolu. Na stavbu školy vznikly tyto náklady:

9 921,48 zlatých – materiál
3 390,16 zlatých – řemeslníci
3 789,36 zlatých – dělníci, odvoz
14 101 zlatých – celkem

V té době se platil za výuku tzv. sobotáles podle věku dítěte:
6–8 let 2 krejcary týdně
8–10 let 3 krejcary týdně
10 a starší 4 krejcary týdně

V roce 1826 přechází se svými žáky z Dětenic řídící učitel Ignác Foerster. Tím do našeho kraje vstupuje rod Foersterů, ze kterého se proslavilo několik hudebníků, skladatelů a profesorů. Jeho syn Josef učil na osenické škole plných padesát let. Dne 28. listopadu 1949 byl povolen čestný název Národní škola J.B. Foerstera v Osenicích. V roce 1962 byla škola uzavřena pro nedostatek žáků a využita pro mateřskou školu. Dnes je zde vybudován Památník rodu Foersterů. Škoda, že je v poslední době málo navštěvován. Pokud si památník chcete prohlédnout, můžete se předem objednat na telefonu 725 081 036 nebo 723 377 137. ⋌ (šed)