V řádném termínu byla podána na Ministerstvo kultury ČR i žádost o dotaci s projektem. S inzercí a propagací jsme až příliš spoléhali na časopis Sborový život 2010. Ten však vyšel až v únoru tohoto roku, a tak termín k podání přihlášek musel být posunut až na závěr února. Všem sborům oblastí Praha, Středočeské a Královéhradecké proto rozeslal sekretariát UČPS výzvu k zahájení příprav již počátkem ledna.

Všem přihlášeným sborům bylo potvrzeno přijetí přihlášky a oznámeny skladby pro společná vystoupení festivalových sborů. V současné době jsou projednávány pronájmy prostor pro koncertní vystoupení v okolí Dětenic a pro prolog v Praze. Klíčovou otázkou je jako vždy otázka finančního zajištění. Pokud nepadne konečný verdikt, nelze považovat další kroky za definitivní.

Cílem festivalu není jen vystupovat a koncertovat v Praze, Osenicích a širokém okolí a uvádět sborové skladby rodu Foersterů, ale přiblížit posluchačům i vokální skladby různých žánrů a jiných, často jubilujících skladatelů i skladby našich současníků. Neméně významným cílem je však i samo setkávání pěveckých sborů všech věkových kategorií, jejich vzájemné poznávání a jejich spolupráce při provádění společných skladeb.

Toto zaměření nesoutěžního nekomerčního festivalu bude sledovat i dramaturgie desátého jubilejního ročníku Foerstrovy Osenice tak, „aby si festival podržel svůj pohodový a přátelský charakter“, jak hodnotí ve své výroční zprávě OV UČPS Hradeckého a Pardubického kraje. ⋌F. Zumr, předseda PSPU