Broumov - Mimořádná mše svatá za zesnulého bývalého prezidenta Václava Havla se konáv sobotu 24. prosincev podvečer od 18 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Broumově. Po mši zazní hudební rozloučení v podání Ladislava Šikuta (varhany) a Štěpána Přibyla (trubka).

Česká Skalice - K uctění památky Václava Havla se v sobotupřed polednem koná setkání i u kašny na Husově náměstí v České Skalici. Vzpomínka na exprezidenta začne v 11.45 hodin a v poledne zde příchozí budou držet minutu ticha. Od 9 hodin bude ve Fortně Bajo k dispozici kondolenční kniha, kde budete moci vyjádřit své vzpomínky a soustrast.

Hronov - Ještěv pátek 23. prosinceod 9 do 12 hodin můžete v hronovském infocentru podepisovat kondolence v papírové podobě.

Police nad Metují - Ve vestibulu Pellyho domů je od úterý do pátku 23. prosince umístěna kondolenční kniha města Police nad Metují k písemnému vyjádření účasti občanů celého Policka. V pátek, v den státního státního pohřbu, bude pod podloubím radnice zřízeno pietní místo k pokládání květin a zapálení svíček.

Vlkov - Pietní vzpomínku k uctění památky bývalého prezidenta Václava Havla přichystali na páteční 17 hodinu i členové Tělocvičné jednoty Sokol ve Vlkově. „Lidé z obce i okolí mohou na pietním místě zapálit svíčku, připraveny budou také kondolenční listy. Chceme tak i v naší malé obci vzdát čest jedinečnému člověku, který vyznával hodnoty vycházející z vlastenectví stejně jako Sokolové. Ačkoliv Václav Havel nebyl velký sportovec, již jako žák cvičil v Sokole a v červenci 1990 mu vedení obnovené Československé obce sokolské předalo čestné členství - průkazku obnoveného Sokola č. 1,“ uvedla Helena Rezková, členka výboru vlkovské sokolské jednoty. (red)