V domě, kde byli v padesátých letech minulého století vězněni arcibiskup pražský Josef kardinál Beran, další biskupové a s nimi i řeholnice, se nyní sešli nejen pamětníci.

Při odhalení desky Josefa kardinála Berana byla přítomna poslední žijící někdejší vězeňkyně - sestra Zdislava Marie Benešová z Kongregace sester Nejsvětější svátosti, přítomen byl i arcibiskup Dominik Duka.