Jiří Korec se narodil 12. února 1925 v Turnově, kde také absolvoval šperkařskou školu, dále následovalo studium Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

 Talentovaný sochař se věnoval figurální plastice, později medailérství. V samotě, kde se cítil nejlépe, vznikalo jeho význačné dílo, doma ve své době nedoceněné. Uznání se dočkal zejména v zahraničí.

Skromný umělec miloval Turnovsko, přilnul k Českému ráji, rád se vydával i do Prachovských skal.

Jeho celoživotní dílo se rozhodla manželka Květoslava věnovat městu Jičínu. Trvalá expozice bude umístěna do zdejšího zámku.

Více se o Jiřím Korcovi dozvíte z rozhovoru s manželkou Květoslavou v příštím týdnu.