Letošní již 6 ročník se opět vydařil. Přestože v dopoledních hodinách pršelo, odpoledne již seniorům sluníčko přálo. Proto se vše mohlo uskutečnit opět v prostorách zámeckého parku, který je součástí domova pro seniory v Milíčevsi.

„Byli jsme velmi potěšeni, že naše pozvání přijali také klienti z jičínského domova pro seniory. Ti dorazili společně s personálem, který o ně pečoval. Také personál z domova pro seniory v Milíčevsi dělal společnost všem důchodcům, kteří se setkání účastnili. Naštěstí se na této akci podílí mnoho lidí z řad personálu ÚSS Milíčeves, kteří nelení a přidají pomocnou ruku. Pomáhají tedy pracovnice v přímé péči, uklízečky, pracovníci kanceláře, údržbáři a ostatní zaměstnanci našeho zařízení,“ uvedl ředitel ÚSS Milíčeves Pavel Jór.

Všem patří velké díky. Kuchařky připravily pro klienty ledovou tříšť a obložené chlebíčky. V rámci tohoto hudebního odpoledne, kdy hraje živá hudba, udí se párky a točí se pivo, se vyhlašovala soutěž s názvem Tanečník roku 2009. Této soutěže se zúčastnili senioři z Milíčevsi. Také senioři z Jičína neodešli s prázdnou. Obdrželi pohár a poděkování za účast na této akci.

Nezávislá porota, kterou tvořili pracovníci z jičínského domova, nakonec vybrala tři vítěze v této soutěži. Na třetím místě skončila paní Lőschneová, na druhém místě pan Sůra a za vítěze byl zvolen pan Polák. Všichni tři obdrželi poháry, které byly vyrobeny speciálně pro tuto příležitost. „Věříme, že tyto poháry budou ozdobou na pokojích jednotlivých vítězů. A snad i jim připomenou příjemně prožité chvíle na kulturní akci Loučení s létem 2009,“ uvedl Jór.

Akce končila až dlouho po večeři a mnozí z klientů na tuto akci vzpomínají ještě do dnešního dne.⋌ (dd)