Vyvrcholení oslav pak přišlo v prvním listopadovém týdnu, který bezprostředně předcházel datu 7. listopadu – dni, ve kterém uplynulo 200 let od narození Karla Jaromíra Erbena.

Ve středu 2. listopadu pak proběhl křest stříbrné pamětní mince, v pátek byla otevřena erbenovská výstava ve Spolkovém domě a večer sehráli miletínští ochotníci v premiéře původní divadelní hru inspirovanou básníkovým životem. Hlavním dnem oslav byla sobota 5. listopadu, kdy po jubilejní mši v kostele uspořádalo město Miletín slavnostní kladení věnců u spisovatelova památníku a bezprostředně navazující společenský večer.

Troufám si však tvrdit, že skutečným vrcholem celoročních oslav nebyl závěrečný večer, ale již páteční divadelní představení. Komorní drama Vázání Kytice, inscenované pod hlavičkou Pivovarské zahrádky, je autorskou druhotinou Štěpána Haka, v režii Martina Hlavatého.

Jedná se o fikci ze života Karla Jaromíra Erbena, která znovu otevírá téma, jež jistě napadlo každého, kdo propadl temnému kouzlu Erbenovy básnické tvorby – co básníka vlastně inspirovalo k básním, které jsou (dávno za zenitem romantismu) plné smrti, osudovosti a temných sil? Štěpán Hak se domnívá, že Erbenova inspirace vychází z doby, ve které žil, ale též z jeho vlastního života, poznamenaného bolestnými ztrátami, i z vlastní povahy, charakteru člověka vnitřně uzavřeného, melancholického až nostalgického. Hra Vázání Kytice tedy ukazuje jednu z možných cest, kterou se mohl Erbenův život ubírat, kdyby se neodvíjel tak, jak jej známe z jeho životopisů. A jednu z pohnutek, které by v tom případě mohly ovlivnit jeho tvorbu.

Hra samotná je představením tří herců – Štěpána Haka jako Erbena, Martina Hlavatého v roli Jana Nepomuka Lhoty a Kamilky Dubenecké coby Marušky, smyšlené postavy servírky z miletínského pivovaru a lásky obou předešlých. První obraz pobaví, druhý však již zastudí a pečlivě vypointované finále bere dech. Měl jsem tu čest přečíst si již dříve scénář hry, závěr mě tedy nemohl překvapit, ale i tak mi příjemně běhal mráz po zádech, když zaznělo očekávané „…zemřela matka, do hrobu dána…“ Závěrečná děkovačka, potlesk vestoje i slzy dojetí na tváři Martina Hlavatého svědčily o poctivé práci a zaslouženém úspěchu tohoto pozoruhodného dramatického dílka.

Společenský večer v sobotu 5. listopadu byl pak již především oficiální událostí, za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France, básníkova potomka pana Čárského a osobností miletínského společenského života.

Přesto si udržel neformální a rodinnou atmosféru, o niž se zasloužili zejména moderátor večera herec Petr Vacek a starosta města Miroslav Nosek.
O kulturní náplň se postarala hudební skupina Rebel Muzic, která připomněla lidové písně z Erbenových sbírek, a recítátor Jaroslav Brend, který, jak jinak, přednesl několik básní z Kytice. Došlo na vyhlášení výsledků dětské výtvarné soutěže i na křest knížky o Miletíně. Sál Sousedského domu byl zcela zaplněn, nechyběli příznivci Miletína ani miletínští rodáci z blízka i daleka. ⋌ Jan Hlavatý