Vernisáž proběhne v neděli 21. března v 10 hodin ve vstupní hale muzea. Program zahájí pěvecký sbor Bořivoj, který s lomnickým Sokolem spolupracuje po celou dobu jeho existence, následovat bude krátké ohlédnutí za dlouholetou historií jednoty a křest nového sborníku s názvem „Památník bujarého Sokola Lomnického“.

Návštěvníci výstavy, jež bude probíhat v městském muzeu až do 15. července, se mohou těšit na dobové fotografie, písemnosti ze semilského i našeho archivu, sokolskou literaturu, nejrůznější tematicky zaměřené trojrozměrné předměty převážně z depozitáře městského muzea.

Dále budou k vidění kroje, prapory a zapůjčené výstavní panely z České obce sokolské mapující historii všesokolských sletů. Po dlouhých letech bude vystaven v letošním roce restaurovaný model staré lomnické sokolovny, který citlivě opravil pan Jiří Mühl z Brda. Výbor jednoty tímto děkuje také všem pamětníkům a příznivcům, kteří nám darovali nebo zapůjčili materiály na naši výstavu. Za výbor T. J. Sokol Lomnice Mgr. Lenka Morávková