U příležitosti tohoto významného jubilea bude v sobotu 1. května v 10 hodin v městském muzeu slavnostní vernisáží zahájena výstava Nalezinkových prací s názvem Retro 80. Záštitu nad ní převzali Jean Faltz, velvyslanec Lucemburského velkovévodství v Praze, a Kateřina Lukešová, velvyslankyně České republiky v Lucembursku. Úvodní slovo pronese Petr Hora – Hořejš, autor knih a rozhlasového pořadu Toulky českou minulostí, v hudební vložce se představí herečka a zpěvačka Světlana Nálepková.

Ota Nalezinek se narodil 4. května 1930 v Lomnici nad Popelkou, kde prožil i svá dětská léta. Jeho otec Josef byl vynikajícím houslistou a pedagogem a v roce 1945 se i s rodinou odstěhoval do Ostravy, kde pak působil jako divadelní a rozhlasový hudebník. Ota odmaturoval na gymnáziu, přešel na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy do Prahy a v oboru výtvarná výchova se stal žákem vynikajících výtvarných umělců C. Boudy, F. Muziky a K. Lidického. Po absolvování fakulty působil na různých školách na severu Čech.

V roce 1969 odešel Ota Nalezinek do emigrace. Nejprve pobyl šest měsíců v Rakousku, poté přesídlil do Lucemburska a zde žije a tvoří dodnes. Ilustruje knihy, maluje, kreslí do novin, navrhuje poštovní známky, tvoří grafiku i koláže. Větší kompozice realizuje jako textilní aplikace, gobelíny nebo mozaiky. V roce 1977 získal lucemburské občanství a současně mu byl za zásluhy o výtvarné umění udělen Řád velkoknížete Adolfa. Jeho dílo patří dnes k tomu nejlepšímu, co figurativní umění v Lucembursku nabízí. Nalezinkův „Ateliér Ota“ se dostal do povědomí v celé západní Evropě.

Po svém otci zdědil Ota Nalezinek i lásku k hudbě. Navštěvuje koncerty a pořizuje karikaturní portréty významných světových hudebníků. Z těchto kreseb vznikl postupně velký soubor, v němž najdeme např. portréty a podpisy houslisty Leonida Kogana, houslisty a dirigenta Yehudi Menuhina, dirigenta Bohdana Warchala, cellisty M. Rostropoviče a mnoho dalších. Celý soubor v podobě knihy daroval Ota Nalezinek lomnickému muzeu, kde se jeho vzácný dar těší obdivu návštěvníků.

Svými pracemi je Ota Nalezinek zastoupen nejen v lomnickém muzeu, ale i v mnoha institucích a soukromých sbírkách v Lucembursku a v dalších západoevropských zemích. Kromě České republiky a evropských zemí vystavoval i v USA a Africe. Pod záštitou české velvyslankyně Kateřiny Lukešové probíhá nyní výstava k jeho osmdesátinám také v Galerii de la Maison Pierre Werner v Lucembursku.

Ve svém rodném městě prezentoval své práce již čtyřikrát. Jeho letošní výstava, v pořadí pátá, potrvá v lomnickém muzeu do 23. května.
Vladimír Mikule